Sylwetki

Olek Mincer

OlekMincer 07Urodzony we Lwowie. Obronił aktorski dyplom eksternistyczny w 1981 roku po ukończeniu Studium Teatralnego przy Państwowym Teatrze Żydowskim w Warszawie. W Rzymie ukończył Studio Sztuk Scenicznych Alessandro Fersena.

Zagrał między innymi w filmach: Jerzego Kawalerowicza, Petera del Monte, Paola i Vittoria Tavianich, Mela Gibsona, Agnieszki Holland
We Włoszech przez blisko 20 lat był związany z żydowską trupą muzyczno-teatralną Moniego Ovadia. Wyreżyserował między innymi spektakle: „Wyspa z ulicy Ptasiej” Uri Orleva „Król Maciuś I” Janusza Korczaka „Purimszpil” Icyka Mangera „A shed, Demon z Tiszewic” na podstawie opowiadania I.B. Singera.

Autor książki dla młodzieży „Warszawa, Aleje Jerozolimskie, 45 ” - Sinnos Rzym 1999 oraz „Ja, Żyd z Pasji”. - Sic! Warszawa-2004. Spolszczył „Sacharyna pięć za markę” Ascania Celestini i grupy Klezroym - 70. rocznica likwidacji Getta Łódzkiego -Muzeum „Polin“ - Warszawa, Teatr Nowy - Łódź.