Fundacja

Fundacjafundacja zblizenia logo www Kultury Zbliżenia jest organizacją pozarządową, która wyrosła z poszukiwań różnorodności kulturowej w obszarze tradycji, sztuk plastycznych, teatru, muzyki i tańca. Bezpośrednim impulsem do stworzenia fundacji był sukces I edycji Festiwalu Kutury Żydowskiej ZBLIŻENIA w 2013 roku. Festiwal jest największym przedsięwzięciem, rozwijającym się pod skrzydłami fundacji.

Organizacja ma w swoim dorobku produkcję spektakli Teatru Zielony Wiatrak oraz filmów dokumentalnych podejmujących tematykę losów żydowskich na Pomorzu.    

Fundacja wspiera i inicjuje różnorodne formy twórczego współistnienia i dialogu pomiędzy kulturami mniejszości narodowych, wspólnot i społeczności lokalnych zamieszkałych zarówno na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nią.

Do statutowych celów fundacji należy m.in. pielęgnowanie, promowanie, upowszechnianie i wspieranie kultury, sztuki, twórczości oraz działalności artystycznej, jak również ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, tradycji.

Edukujemy, aktywizujemy, zapewniamy rozrywkę na wysokim poziomie. Jeżeli mają Państwo ciekawe pomysły i doświadczenia związane z szeroko pojętą różnorodnością kulturową, zachęcamy do kontaktu z nami.

www.fkz.org.pl

Fundacja Kultury Zbliżenia 
NIP: 957 107 51 25
REGON: 222161240

ZARZĄD
Marek Brand – Prezes Zarządu
Katarzyna Sikora – Wiceprezes Zarządu
Ewa Bator - Członek Zarządu
Wiktor Płoszaj - Członek Zarządu

Numer konta

09 1750 0012 0000 0000 4102 8904

Wpłaty zagraniczne:

BIC (SWIFT) RCBWPLPW

PL09 1750 0012 0000 0000 4102 8904


Jeśli chcieliby Państwo nas wesprzeć, prosimy o dokonanie przelewu z tytułu DAROWIZNA.

Z góry dziękujemy za wsparcie.

Zapraszamy na naszą stronę