Sylwetki

Maja Miro

MajaMiro

Flecistka specjalizująca się w instrumentach historycznych, improwizatorka. Autorka projektów intermedialnych, sytuujących flet barokowy w różnych kontekstach współczesnych. Przygotowuje je z artystami różnych dziedzin sztuki – tancerzami, rzeźbiarzami, filmowcami, aktorami, reżyserami i innymi muzykami. Od wielu lat komponuje i wykonuje muzykę do filmów niemych. Tworzy improwizowane przestrzenie muzyczne, łączące brzmienie dawnych fletów z dźwiękami elektronicznymi. Inicjuje powstawanie nowej muzyki na instrumenty historyczne - zagadnieniom tym poświęcony był jej doktorat zrealizowany na Akademii Muzycznej w Gdańsku, z którą współpracuje jako wykładowca.

Jest współzałożycielem i muzykiem zespołu instrumentów historycznych SILVA RERUM arte oraz prezesem Fundacji SILVA RERUM. W ramach działań fundacji współorganizuje koncerty muzyki dawnej w Gdańsku, w tym autorski festiwal CAPPELLA ANGELICA w Bazylice Mariackiej.

www.majamiro.com