Sylwetki

Magdalena Sommer

SommerStudiowała hebraistykę na Uniwersytecie Warszawskim, i w czasie studiów przez rok była studentką Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie, dzięki stypendium Ministerstwa Edukacji Izraela. Tam ukończyła najwyższy poziom „ulpanu” (szkoły językowej) i zdała egzamin państwowy. Uczestniczyła również w seminariach dla nauczycieli hebrajskiego jako j. obcego, między innymi w Ulpanie Akiwa w Netanii.

Od 2006 roku pracuje w Fundacji im. Prof. Mojżesza Schorra, gdzie uczę współczesnego jęz. hebrajskiego.  Zajmuje się także tłumaczeniami z języka hebrajskiego- zarówno użytkowymi, jak i literackimi. Tłumaczyła m. in. książki Zeruyi Shalev, Amosa Oza, Eshkola Nevo i innych izraelskich autorów. Szczególnie interesuje się okresem „odnowy” języka hebrajskiego i początkami hebrajskiej kultury współczesnej.