Sylwetki

Hanna Kossowska

foto Hanna Kossowska

Hanna Kossowska – malarka, edukatorka, aktorka, animatorka kultury żydowskiej. Studiowała historię sztuki i etnografię w Poznaniu, ukończyła studio aktorskie przy PTŻ w Warszawie a na podstawie przedstawionych prac i wielu wystaw przyjęta do ZPAP.
Obecnie prowadzi warsztaty z kaszrutu, halachy, jidyszkajtu ,kabały i sztuki żydowskiej i kuchni koszernej na festiwalach, w Domach Kultury, szkołach i na Uniwersytetach III Wieku.
Od wielu lat związana jest z wydarzeniami takimi jak: Warszawa Singera w Warszawie, Zbliżenia w Gdańsku i Kultury Żydowskiej w Krakowie a ostatnio z Lubliner Festival.
Zajmuje się malarstwem, grafiką, projektowaniem macew oraz sztuką użytkową. Ma w dorobku ponad trzydzieści wystaw oraz wiele projektów kostiumów i scenografii.
Jej obrazy zakupiło Muzeum Etnograficzne w Warszawie do powstającego stałego działu wystawienniczego – Kultura i sztuka Żydów w Polsce. Jej dwa obrazy znajdują się w Belwederze jak dary dla prezydentów od Gminy Wyznaniowej Żydowskiej a także jej pracę otrzymał od Żydowskiej Społeczności w Polsce- prezydent USA George Bush.
Ponadto wiele obrazów znajduje się w prywatnych zbiorach w USA , Europie i Izraelu.