Sylwetki

Agnieszka Traczewska

TraczewskaA

Fotografka i producentka filmów dokumentalnych. Specjalizuje się w fotografowaniu hermetycznego świata Chasydów, pokazując zamknięty dla obcych świat żydowskich rytuałów, ceremonii i codziennego życia. Swoim aparatem fotograficznym prezentuje intymne wejrzenie w światopogląd ortodoksyjnych Żydów, których życie związane jest nakazami religijnymi i duchową tradycją.

Urodzona i mieszkająca w Krakowie autorka z czasem zaczęła odkrywać bogatą żydowską historię zatartą przez większą część jej życia. Podjęła podróż w poszukiwaniu utraconego świata, śladów obecności Żydów, którzy przez wieki żyli w Polsce w sąsiedztwie z katolikami.