Filmy

“W cieniu Wielkiej Synagogi”

okladka"W cieniu Wielkiej Synagogi" jest pierwszym pełnometrażowym filmem dokumentalnym o dziejach Żydów w Gdańsku na przestrzeni ostatnich wieków. Opowiada o życiu codziennym pięciu gmin żydowskich w czasach, gdy stanowili kilkutysięczną społeczność ze swoją prasą, partiami politycznymi, klubami sportowymi, teatrem, a także ze swoim szkolnictwem. Wśród żydowskich mieszkańców Gdańska były również osoby wybitne. Ich dorobek stał się wkładem w dziedzictwo światowej nauki i kultury. O tym między innymi opowiada ten film.

 

 

"In the shadow of the Great Synagogue" is the first feature-length documentary film about the history of Jews in Gdansk over the past centuries. It depicts an everyday life of five Jewish congregations during times when Jews were a several thousand community with their press, political parties, sports clubs, theatre as well as own education. Among the Jewish inhabitants of Gdansk, there were also outstanding persons. Their achievements became a contribution to the world legacy of science and culture. The film, among others, tells their story.

W filmie udział wzięli/Cast of the film: Mieczyslaw Abramowicz, Marek Brand, Magdalena Żulińska, Maciej Szemiel, Sara Jerzak, Anna Molga
Tłumaczenie/Translation by Aneta Szaraniec
Projekt dofinansowany ze środków Miasta Gdańska
Project co-financed by the City of Gdansk

 

okladka

Z PLANU FILMOWEGO

Darek Kula sprawdza, czy wszystko 
mu się dobrze kadruje
Jeszcze jedno ujęcie na przebitkę
- Maciej Szemiel i Darek Kula
 
 5
Sara w Magicznym Ogrodzie
 
 10  11  12
 
13 14 15 16
 
17 18 19 20
 
21 22 23 24