Archiwum

Jolanta Krawczykiewicz, Przybliżanie czy odpominanie kultury żydowskiej na przykładzie Dni Kultury Żydowskiej w Słupsku oraz Marcowych Utrat


Zapraszamy  na wykład i prezentację  poświęcone dwunastu edycjom Dni Kultury Żydowskiej w Słupsku, zainicjowanych z tęsknoty za obecnością elementów tej kultury w kulturze polskiej, które odbędą się w niedzielę 13 września w Synagodze o godz. 14:00. Przybliżanie historii zarówno słupskich Żydów, jak i historii Żydów w Polsce rozpoczęło się już od pierwszej edycji. W roku 2006 włączyła się w organizację spotkań Pani Isabel Sellheim - dziś honorowa obywatelka Słupska, urodzona tu w roku 1929 i mieszkająca tu znowu.