Aktualności

Wokół Wielkiej Synagogi | spotkanie z Jackiem Bielakiem

GreatSynagogueDanzig

Kiedy: 09.09, godz. 13:30-14:30

Gdzie: Biblioteka Manhattan, Aleja Grunwaldzka 82

Spotkanie z Jackiem Bielakiem, jednym z autorów książki „Wokół Wielkiej Synagogi” - zbiór artykułów naukowych mówiących nie tylko o największej - zburzonej przez nazistów - żydowskiej świątyni w mieście, ale też o losach całej żydowskiej społeczności i jej wybitnych przedstawicieli. Jacek Bielak, opowie o architekturze Wielkiej Synagogi, uczestnicy będą mieli okazję obejrzeć zdjęcia ukazujące tę wspaniałą budowlę zarówno z zewnątrz jaki w środku. Opowie o rozwiązaniach konstrukcyjnych.

Jacek Bielak Adiunkt w Zakładzie Historii Sztuki Nowożytnej. W latach 1989-1996 studiował historię sztuki i filologię klasyczną na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tytuł magistra historii sztuki uzyskał na podstawie pracy "Złota Kamienica Jana Speymana w Gdańsku z lat 1609 - ok. 1617. Próba monografii".
Studia doktoranckie w Instytucie Historii Uniwersytetu Gdańskiego uwieńczył dysertacją "Bursztynnictwo gdańskie od drugiej połowy XVI do początku XVIII wieku. Studium z historii nowożytnego rzemiosła artystycznego". Za tę pracę został uhonorowany nagrodą Fundacji im. Dr Katarzyny Cieślak.
Od początku swojej drogi zawodowej interesuje się i publikuje na temat różnych aspektów sztuki Gdańska. Ostatnie zainteresowania kieruje w stronę nowożytnej Italii, ze szczególnym uwzględnieniem mecenatu medycejskiego. W badaniach chętnie sięga po zdobycze nauk społecznych.

Zdjęcie z https://commons.wikimedia.org/wiki/File

Projekt jest częścią projektu MultiMemo: Remembering for Social Justice, finansowanego z programu CERV Unii Europejskiej.
Współfinansowane przez Unię Europejską. Wyrażone poglądy i opinie są jednak wyłącznie opiniami autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej.