Marek Suchar

SucharMdr psychologii, związany zawodowo z Uniwersytetem SWPS. Jest autorem trzech książek i licznych artykułów poświęconych Jerozolimie. W Wyższej Szkole Filologii Hebrajskiej studiował m. in. judaizm, historię, geografię i archeologię Bliskiego Wschodu, a także ukończył kurs dla przewodników po Ziemi Świętej.

Od kilkunastu lat prowadzi wykłady na temat historii i współczesności Jerozolimy m. in. w ramach Uniwersytetu Otwartego w Gminie Wyznaniowej Żydowskiej w Gdańsku
oraz w Centrum Kultury i Edukacji Żydowskiej w Synagodze pod Białym Bocianem we Wrocławiu.


Drukuj   E-mail