Sylwetki

Zhenya Davidenko

Zhenya Davidenko www

Ukończyła Białoruską Państwową Akademię Sztuki, specjalizując się w teatrze dramatycznym. Wystawiała spektakle w niezależnych lokalach na Białorusi (ok16, I piętro), pracowała w Republikańskim Teatrze Dramatu Białoruskiego.
Obecnie mieszka w Gdańsku, ponieważ sytuacja polityczna uniemożliwiła jej dalszą pracę w teatrze. W Mińsku przez około cztery lata pracowała w żydowskim centrum kultury Emuna, gdzie prowadziła warsztaty aktorskie, wystawiała spektakle na festiwalu Purim Shpil i opracowywała programy dziecięcych obozów rodzinnych.

 Żenia mówi o sobie:

Moja babcia, mama mojego taty, była Żydówką i wychowała się w żydowskiej rodzinie w Rosji, a potem przenieśli się do Izraela. Mój tata opowiadał mi o kulturze żydowskiej od najmłodszych lat i to dzięki niemu zainteresowałam się tak bardzo kulturą i historią Żydów.