Sylwetki

Marzena Gawrysiak

Fot. Anna Bobrowska

absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, gdzie obecnie mieszka i pracuję. Prowadzi wraz z mężem Gdańską Szkołę Artystyczną i galerię - Delikatesy Sztuki oraz Republikę Marzeń Gdańskiej Szkoły Artystycznej. Zaszczepiają oni ideę piękna w wielu sercach. W twórczości Marzeny Gawrysiak najbliższy jest człowiek. Chce, aby jej obrazy, rzeźby wywoływały dobre emocje, wnosiły uśmiech i piękno w szarą codzienność.

Oprócz malarstwa czy rzeźby interesuje ją również grafika warsztatowa, szczególnie sitodruk oraz kombinacje technik np. grafika na porcelanie.