Aneta Kwiatkowska i Izabela Olszewska

olszewska KwiatkowskaAneta Kwiatkowska - ukończyła historię i dziennikarstwo na Uniwersytecie Gdańskim; kustosz w Pracowni Dokumentów Życia Społecznego w PAN Bibliotece Gdańskiej. Zainteresowania naukowe: druki ulotne, historia życia codziennego, język perswazji. Członek Pracowni Badań nad Literackimi, Kulturowymi i Językowymi Obrazami Gdańska Na Przestrzeni Wieków ‘Gedaniana’.

Izabela Olszewska - adiunkt w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Gdańskiego; zainteresowania badawcze: kultura i język Żydów aszkenazyjskich, kontakty językowo-kulturowe, niemieckojęzyczna prasa żydowska oraz dokumenty życia społecznego. Autorka i redaktorka prac naukowych m.in. „Zur Übersetzung von Judaica  in ausgewählten Werken der jiddischen Literatur“ (2011) czy „Ashkenzim and Sephardim. A European Perspective” (2013). Kierownik Pracowni Badań nad Literackimi, Kulturowymi i Językowymi Obrazami Gdańska Na Przestrzeni Wieków ‘Gedaniana’.


Drukuj   E-mail