Grażyna Baranowska

graza3Bibliotekarka, poetka, krytyczka literacka, redaktorka książek, animatorka kultury. Pracuje w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Kutnie, gdzie m.in. organizuje i prowadzi wydarzenia literackie. Propagatorka dorobku literackiego Szaloma Asza - pisarza żydowskiego urodzonego w Kutnie. Autorka artykułów poświeconych jego życiu i twórczości, koordynatorka Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego i Festiwalu im. Szaloma Asza.


W 2009 r. wydała tomik poetycki Po słowach. Jej wiersze znajdują się także w antologiach Zderzenia poetyckie’ 2008 (Sosnowiec 2009), Pociąg do poezji. Intercity (Kutno 2011) i Manuskrypt (Łódź, 2014). Jest współautorką książki eseistycznej Dlaczego Suchanek? Spojrzenia i interpretacje (Gdańsk 2011). Teksty krytycznoliterackie, wywiady z autorami i artykuły poświęcone kulturze publikowała m.in. w: Akancie, Arkadii, Arteriach, Migotaniach-Przejaśnieniach, Nowej Okolicy Poetów, Tyglu Kultury i na portalu www.literackie.pl, a także w roczniku Kutnowskie Zeszyty Regionalne i „Poradniku Bibliotekarza”.


Drukuj   E-mail