Aleksandra Twardowska

 MG 0746Ukończyła slawistykę na Uniwersytecie Gdańskim, tam też obroniła pracę doktorską w zakresie językoznawstwa.

Od 2009 roku pracownik naukowy Katedry Bałkanistyki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Autorka i redaktorka prac naukowych i popularnonaukowych z zakresu języka, antroponimii, historii i kultury Żydów sefardyjskich na Bałkanach (m.in. współredakcja monografii Ashkenzim and Sephardim. A European Perspective, Frankfurt am Main 2013). Współorganizatorka konferencji bałkanistycznych i współredaktorka serii Poznać Bałkany.

Prowadzi również działalność naukową w ramach Pracowni do Badań nad Pamięcią Zbiorową w Postkomunistycznej Europie, w ramach których bada mniejszość żydowską w czasach titowskiej Jugosławii.

 

 


Drukuj   E-mail