Mirosława M. Bułat

BulatZdjPromoDoktor nauk humanistycznych, badaczka dziejów sceny polskiej i żydowskiej, autorka tłumaczeń. Jest absolwentką teatrologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Historią teatru żydowskiego na ziemiach polskich zajmuje się nieprzerwanie od początku lat dziewięćdziesiątych XX w. Przez wiele lat wykładała na UJ wybrane zagadnienia z historii teatru żydowskiego na ziemiach polskich (2001-2013), potem we Wrocławiu prowadziła lektorat jidysz (2016), a także akademickie zajęcia translatoryjne (2017). Jest autorką książki Krakowski Teatr Żydowski (<<Krokewer Jidisz Teater>>) – między <<szundem>> a sztuką (Kraków 2006) oraz licznych artykułów naukowych i haseł encyklopedycznych (także w języku angielskim i niemieckim) na temat historii teatru żydowskiego oraz polsko-żydowskich/ żydowsko-polskich kontaktów międzykulturowych.


Wierzy w głęboki sens popularyzacji wiedzy i kultury. Brała udział w dwóch odsłonach sesji popularnonaukowej Galicyjskie Spotkania (Przemyśl 2006, 2008), w wielu odsłonach Festiwalu Warszawa Singera (2007, 2008, 2009, 2019), w sesji popularnonaukowej w ramach obchodów upamiętniających 67. rocznicę likwidacji getta krakowskiego (Kraków 2010), w festiwalu Simcha we Wrocławiu (2010), w spotkaniu-dyskusji Muzyka popularna w okresie międzywojennym: polska, żydowska, wspólna?, zorganizowanym przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN (Warszawa 2017) oraz wielu innych działaniach upowszechniających kulturę żydowską.
Była stypendystką Center for Advanced Judaic Studies University of Pennsylvania (Filadelfia). Została uhonorowana nagrodą Rektora UJ (w 2007, za książkę Krakowski Teatr Żydowski (<<Krokewer Jidisz Teater>>) – między <<szundem>> a sztuką).
Oprócz historii teatru pasjonuje ją lotnictwo i sky diving. Prywatnie jest szczęśliwą siostrą Basi – kustosza Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.
Właśnie w tłumaczeniu i opracowaniu naukowym M. M. Bułat ukazały się (po raz pierwszy w formie książkowej) wspomnienia Estery Racheli Kamińskiej Derner un blumen (pod polskim tytułem Boso przez ciernie i kwiaty) – w serii Kanon literatury wspomnieniowej Żydów polskich.


Drukuj   E-mail