Izabela Terek Jopkiewicz

Iza Terek Jopkiewicz fotoMagister sztuki /ASP Gdańsk/ Doświadczenie w zakresie działań na rzecz rozwoju kultury oraz pracy z dziećmi i młodzieżą zdobywa w Gdańsku pracując w Gdańskim Archipelagu Kultury oraz za granicą, biorąc udział w projektach teatralnych i kulturalnych. W latach 1989 – 1994 współpracuje z Teatrem Snów z Gdańska. Bierze udział w wielu festiwalach teatralnych w kraju i zagranicą. W latach 1994–2009 realizuje jedenaście projektów z Teatrem Aspik w Niemczech. Do chwili obecnej uczestniczy w projektach Teatru Cinema z Michałowic. W 2012 roku założyła autorski Teatr Pian, który wystawia spektakle uliczne.

Tworzy także spektakle plastyczne z dziećmi. Realizuje projekty kulturalne, angażujące społeczność takie jak „Szafy inwigilacyjne” 2012, „Symonia Gdańska” 2013, 2014, „Korytarze” 2014, 2016, „Akcja Szkoła – Baza” 2019. Uczestniczy również w wystawach indywidualnych i zbiorowych, z których najbardziej egzotyczne było Biennale Sztuki w Lulea w Szwecji.
Stypendystka stypendium kulturalnego miasta Bremy w 2011 roku i miasta Gdańsk w 2012 roku. Odznaczona medalem Prezydenta Miasta Gdańska za wkład pracy na rzecz rozwoju kultury w Gdańsku w 2008 roku.


Drukuj   E-mail