Jolanta Krawczykiewicz, Przybliżanie czy odpominanie kultury żydowskiej na przykładzie Dni Kultury Żydowskiej w Słupsku oraz Marcowych Utrat


Zapraszamy  na wykład i prezentację  poświęcone dwunastu edycjom Dni Kultury Żydowskiej w Słupsku, zainicjowanych z tęsknoty za obecnością elementów tej kultury w kulturze polskiej, które odbędą się w niedzielę 13 września w Synagodze o godz. 14:00. Przybliżanie historii zarówno słupskich Żydów, jak i historii Żydów w Polsce rozpoczęło się już od pierwszej edycji. W roku 2006 włączyła się w organizację spotkań Pani Isabel Sellheim - dziś honorowa obywatelka Słupska, urodzona tu w roku 1929 i mieszkająca tu znowu.

To ona zainicjowała proces "odpominania" niemieckiej społeczności pochodzenia żydowskiego w Słupsku przedwojennym. Dzisiejsze ślady zaznaczone na mapie miasta tablicami i różnymi elementami architektonicznymi - to niewątpliwie zasługa wielu ludzi zaangażowanych w tworzenie tożsamości miasta. Wykład odniesie się również do najnowszej historii Polski - do roku 1968 i programu "Marcowe Utraty" traktującego o najbardziej bolesnym w powojennych latach okresie stosunków polsko-żydowskich.

Więcej o autorze


Drukuj   E-mail