Katarzyna Jerzak, Imperium rzeczywiste Waltera Benjamina: Berlin, Paryż, Marsylia, Ryga

W sobotę zapraszamy również do Biblioteki Manhattan na godz. 14:00 na wykład o żydowsko-niemieckim myślicielu Walterze Benjaminie (1892–1940) - jednym z najważniejszych teoretyków nowoczesności jako życia w mieście. Ulice, pasaże, wystawy sklepowe i szyldy to świat miasta, w którym porusza się flâneur, postać którą Benjamin definiuje sięgając do poezji i prozy Charles’a Baudelaire’a.


Dzieło Benjamina skupia się wokół kilku miast-ognisk: Berlin, Moskwa, Marsylia, Neapol, Ryga, i przede wszystkim Paryż, któremu Benjamin poświęcił swoje niedokończone magnum opus Passagenwerk, czyli Pasaże. W Berlinie chodzi po latach swymi własnymi śladami, w Paryżu – śladami Baudelaire’a, Marsylię daremnie usiłuje określić i dopiero po eksperymencie z haszyszem się w niej odnajduje, do Rygi przyjeżdża na spotkanie z ukochaną. Imperium rzeczywiste Benjamina, jak każdego tułacza, nie jest jednak usytuowane na ziemi, lecz w czasie. Miejsce ewokuje pamięć czasu, wspomnienie – osobiste lub historyczne – a równocześnie powoduje wyobcowanie z rzeczywistości. „Ulica prowadzi flâneura przez czas już znikniony.”
Więcej o autorze


Drukuj   E-mail