Izolda Kiec, Ucieczka - czyli o życiu i twórczości Zuzanny Ginczanki

W sobotę 12 września zapraszamy na godz. 15:15 do Biblioteki Manhattan na spotkanie z autorkąmonografii Zuzanny Ginczanki.

Ucieczka byłaby głównym motywem rozważań Zuzanny Ginczanki. Najpierw ucieczka od stereotypowo pojmowanej żydowskości w rejony polskiej, odrodzonej po latach zaborów, kultury. Dalej ucieczka od skamandryckiego modelu poezji. Wreszcie - ucieczka najzupełniej dosłowna, przez prześladowcami, przed urodą "Gwiazdy Syjonu", przed śmiercią.

Autorka chciałaby pokazać zderzenie stereotypów z niezwykłym talentem i możliwościami młodej poetki. Zderzenie biografii pokolenia z indywidualizowaniem poetyckiego słowa.

Podczas Festiwalu będzie można nabyć monografię o Ginczance autorstwa Izoldy Kiec.

Więcej o autorce


Drukuj   E-mail