Grażyna Baranowska „Szalom Asz, humanista czy renegat?”

Podczas Festiwalu Grażyna Baranowska podczas wykładu „Szalom Asz, humanista czy renegat?” przybliży sylwetkę Szaloma Asza, prozaika, dramaturga i eseisty piszącego w języku jidysz, którego droga na szczyt literatury światowej została zakończona międzynarodowym bojkotem i wykluczeniem ze świadomości czytelniczej oraz krytycznoliterackiej na ponad 50 lat.

Zostanie przedstawiona polska recepcja jego dzieł w XX i XXI w. (adaptacje teatralne, polskojęzyczne edycje utworów prozatorskich, pierwsza monografia twórczości Asza, wprowadzenie dramatów). Dzięki Ogólnopolskiemu Konkursowi Literackiemu i Festiwalowi im. Szaloma Asza, następuje „powrót” Asza do rodzinnego Szettla.

Biblioteka Manhattan, Al. Grunwaldzka 82

11.09.2015, godz. 16:30

Więcej o autorce