„Kol Isze - głos kobiet w poezji jidysz” - spotkanie z Joanną Lisek | promocja książki | 07-09-2019

KoliszeKIEDY: 7-09-2019

GDZIE: Biblioteka Manhattan, Al. Grunwaldzka 82

START: 17:30

Wraz z Joanną Lisek, autorką „Kol Isze – głos kobiet w poezji jidysz”, prześledzimy wyodrębnianie się w poezji jidysz kobiecej podmiotowości i wypracowywanie różnych strategii jej ekspresji, poczynając od tekstów najwcześniejszych (z XVI w.), poprzez twórczość ludową, często będącą wyrazem krytyki ustalonego porządku społecznego – aż po utwory będące świadectwem XX-wiecznej rewolucji obyczajowej, radykalizacji postaw i przeobrażeń modelu kobiecości żydowskiej. Wykład będzie próbą odpowiedzi na pytanie: w jaki sposób kobiety funkcjonowały w ramach wyznaczonych im granic oraz wbrew nim?


Spotkanie nawiąże do pojęcia kol isze (głosu kobiecego). Jego słyszalność jest regulowana prawem żydowskim, ponieważ judaizm ortodoksyjny zakazywał modlącemu się czy studiującemu Torę mężczyźnie słuchać, nazbyt erotycznie oddziałującego, głosu śpiewającej kobiety. Przywołane w tytule pojęcie kol isze implikuje zarówno obecność, jak i tłumienie głosu kobiecego. Prowadzenie: Jakub Skrzypczak.


Drukuj   E-mail