Rytm 19/68 | koncert wokół poezji marca '68 | Maria Ka z zespołem towarzyszącym | 15.09.2018 | Nowa Synagoga

rytm 2Start: 20:00 | Wstęp wolny, liczy się kolejność zajmowanych miejsc | Fundacja nie prowadzi zapisów na koncert

Rytm 19/68 to, przygotowany przez Marię Ka z towarzyszącym zespołem, premierowy koncert performatywny inspirowany twórczością poetów żydowskich – świadków antysemickiej nagonki roku 1968 w Polsce. Obejmie on bogate odniesienia i cytaty z wierszy zawartych w „Antologii poezji żydowskiej”. Zbiór ten, jak wiele innych pozycji literackich roku emigracyjnego, został wstrzymany do druku przez władze Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, ukazał się dopiero15 lat później.
Podczas koncertu wiersze wybrzmią w formie piosenek osnutych dźwiękami etnicznymi, elektronicznymi, awangardowymi, bluesowymi i eksperymentalnymi.


Całość uzupełnią autorskie komentarze wokalne i muzyczne stanowiące pomost między literackim przekazem doświadczeń sprzed 50 lat a współczesnymi formami artystycznej komunikacji.


Skład:
koncept, wokal, instrumenty klawiszowe, elektronika, uzupełnienia tekstowe: Maria Ka
gitara basowa, sitar, instrumenty klawiszowe, elektronika: Michał Bogacki
bębny, perkusjonalia, elektronika: Tomasz Antonowicz

głos z offu: towarzysz G.