Academia Musica Judaica | odsłona 2. | 16.09.2018 | Nowa Synagoga

AMJ ukonStart: 18:00 | Wstęp wolny, liczy się kolejność zajmowanych miejsc | Fundacja nie prowadzi zapisów na koncert

Podczas Festiwalu będzie można nabyć płytę Academia Musica Judaica

więcej informacji o płycie

Zapraszamy Państwa na koncert, który będzie prezentował nagrania z płyty Academia Musica Judaica.

W czerwcu br. w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku odbył się koncert wieńczący warsztaty muzyki klezmerskiej. Wykonawcami byli studenci i absolwenci Wydziału Instrumentalnego oraz Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu, kierunku Jazz i Muzyka Estradowa. Warsztaty prowadzili wykładowcy Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku: Ignacy Jan Wiśniewski i Paweł Zagańczyk, którzy nie tylko objęli opieką artystyczną cały projekt, ale również czuwali nad produkcją muzyczną płyty.
Podczas zorganizowanych warsztatów pedagodzy dzielili się doświadczeniami grania muzyki improwizowanej inspirowanej muzyką świata. Na podstawie tych doświadczeń i własnych poszukiwań z obszaru muzyki klasycznej oraz jazzowej uczestnicy skomponowali utwory inspirowane kulturą żydowską - są to bardzo różnorodne dzieła, wychodzące daleko poza tradycyjnie rozumianą muzykę klezmerską. Istotnym walorem nagranego materiału są również kompozycje pedagogów Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku: Marka Czerniewicza, Ignacego Jana Wiśniewskiego i Pawła Zagańczyka.Współpraca między Akademią Muzyczną im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku a Fundacją Kultury Zbliżenia zrodziła się w 2017 roku w ramach realizacji V edycji Festiwalu Kultury Żydowskiej ZBLIŻENIA z inicjatywy Dyrektora Artystycznego festiwalu, Marka Branda. Poszukiwał on nowoczesnej konwencji polegającej na wykorzystaniu potencjału młodych artystów Wybrzeża.


Dzięki wielkiemu zaangażowaniu młodych instrumentalistów oraz wysokiemu poziomowi kompozycji i wykonawców można mieć nadzieję, że idea Academia Musica Judaica będzie się rozwijała i wpisze się na stałe do programu Festiwalu Kultury Żydowskiej ZBLIŻENIA.

Specjalne podziękowania kierujemy dla Jego Magnificencji Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku prof. Macieja Sobczaka oraz kanclerza Bogdana Theisebacha.


Drukuj   E-mail