Wkład Żydów w odzyskanie niepodległości Polski | Magdalena Buda | wykład | 15.09.2018 | Biblioteka Manhattan

Leopold GottliebStart: 17:15 | Wstęp wolny!

(fot. Leopold Gottlieb, źródło: wikipedia)

Wykład Magdaleny Budy, który odbędzie się w formie prezentacji, przybliży sylwetki osób, które uczestniczyły w walce o niepodległość Polski: Leopold Gottlieb, Leon Loria, Hugo Steinhaus, Władysław Steinhaus, Natan Lewinson, Bronisław Mansper, Bolesław Friedman, Ludwik Rittenberg oraz wielu innych. Chcemy pokazać, że wkład pojedynczego człowieka znanego z imienia i nazwiska mówi więcej o jego zaangażowaniu w słuszną sprawę niż statystyki.

Stąd właśnie pomysł, aby dla zobrazowania roli, jaką Żydzi odegrali w walce o niepodległość, posłużyć się osobistymi historiami, które siłą rzeczy wplatały się w historię Polski i tworzyły jej rozległą mozaikę.


Drukuj   E-mail