banner zblizenia2016

Hanna Kossowska „Święta żydowskie” | warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży | 11.09.2016

maskiUWAGA BRAK MIEJSC!!!!

Spotkanie będzie dostosowane do wieku i zdolności poznawczych jego uczestników. Wyświetlanej prezentacji będzie towarzyszył komentarz Hanny Kossowskiej, która omówi wybrane święta i legendy obecne w tradycji żydowskiej. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na święto Purim, charakterystyczne ze względu na swój karnawałowy charakter. Podczas spotkania zostanie omówiona geneza święta oraz barwny sposób jego obchodzenia.

Wykład płynnie przejdzie w zajęcia plastyczne, podczas których uczestnicy wykonają maski oraz grygiery, czyli kołatki. Powstaną również związane ze świętem Rosz Haszana - kartki noworoczne. W miesiącu Tiszrej, który w tym roku wypada w październiku będziemy obchodzić Rosz-Haszana, czyli Żydowski Nowy Rok. Zwyczajem jest wysyłanie lub wręczanie kartek noworocznych – pod koniec spotkania zostaną wykonane kartki.

Nowa Synagoga

Organizator

fundacja zblizenia logo www 


Projekt został dofinansowany ze środków

gdansk logos


Partnerzy

   Gato logo  Citymeble  LOGOGMINY  Karta do kultury biellogo oskar czarne    esplndidos znak RGB L


Patroni medialni