Pamięć wyryta w kamieniu | oprowadzanie po cmentarzu żydowskim

Cmentarz fot Mieczysaw Abramowicz2Gdzie: Cmentarz Żydowski na Chełmie, ul. Cmentarna

Kiedy: 13 września, niedziela

Godzina: 11:00 BRAK MIEJSC

i 12:30  BRAK MIEJSC

OBOWIĄZUJĄ ZAPISY

Są w Gdańsku przestrzenie niemal zapomniane, jak wpisany do rejestru zabytków (nr 1067) Cmentarz Żydowski na gdańskim Chełmie, jedyny z najstarszych kirkutów w tej części Europy i jeden z najstarszych cmentarzy żydowskich w Polsce.

Założony w połowie XVI w., w źródłach pisanych pojawia się ok. 1694 r. Pierwszy znany cmentarz żydowski na terenie obecnego Gdańska powstał prawdopodobnie w XVI w. lub na początku XVII w. na Chełmie (Stolzenberg), na tzw. Żydowskiej Górce, przy dzisiejszej ul. Cmentarnej.

W ciągu kilkuset lat istnienia, na cmentarzu pochowano setki osób, wśród nich wiele wybitnych postaci.

O historii tego niezwykłego miejsca, pamięci wyrytej w kamieniu opowie Mieczysław Abramowicz.

(fot. Mieczysław Abramowicz)


Drukuj   E-mail